кантрольны пераказ тэксту бяроза

Ссылка:

http://nyl.acax.dolevku.ru/engine/t.php?q=кантрольны пераказ тэксту хлеб 7класс&uri=200f3433b2d1cf6dec2f6b2682933e82

Мядзведжую гару відаць здалёк. Яна стала неадемным атры-бутам наваколля. Мядзведжая гара ... Пераказ: I надыходзіць дзень - Экзаменационные изложения и пересказы для 11 класса по белорусскому языку. Было гэта даўно. Адразу ж пасля вайны. У голад... Маці прынесла аднекуль акрайчык хлеба. Доўга-доўга раз- глядала яго, нюхала, паварочвала і так і гэтак, нібыта не веры-ла вачам сваім , што ... OCR-версия страницы из учебника (текст страницы, которая находится выше):. Хлеб. Барыс Сачанка. Было гэта даўно. Адразу ж пасля вайны. У голад... Маці прынеслааднекульакрай-чык хлеба. Доўга-доўга разгляда-ла яго, нюхала, паварочвала і так, і гэтак, нібыта не верыла вачам сваім, што на далоні ў ... у сувязі са змяншэннем колькасці кантрольных работ у X–XI класах на павышаным узроўні (дыктанты – 2, пераказы – 2, тэставыя работы – 2, .... 7 клас» М.А. Лазарука, Т.У. Логінавай, Г.А. Сухавай. Да паступлення ва ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі новага вучэбнага дапаможніка неабходна ... У вучэбных праграмах для V–VІІ класаў выдзелены асобныя раздзелы « Маўленне» («Стылі маўлення»), «Тэкст», змест якіх складаюць тэмы, што раней ... у сувязі са змяншэннем колькасці кантрольных работ у X–XI класах на павышаным узроўні (дыктанты – 2, пераказы – 2, тэставыя работы – 2, ... Диктанты для учащихся белорусских школ для 5-9 классов и экзаменов с курс базовой школы. кантрольна-дыягнастычныя і інтэрактыўныя модулі электронных вучэбна- метадычных комплексаў для гуманітарнай і .... адукацыйным працэсе забяспечвае арфаграфічная работа на аснове тэксту, што стварае ўмовы для ...... нарэжце хлеба – нарэшце сустрэліся і пад.); - запаўненне прабелаў у схеме, ... 2 дек 2012 ... Это презентационный материал в помощь учителю. можно использовать как на уроках русского языка, так и при проведении классных часов. Патрабаванні да падрабязнага пераказу. Падрабязны пераказ тэксту з простай мовай (з выкарыстан нем апорных ... вымаўлення, з захаваннем інтанацыі. Кантрольны падрабязны пераказ мастацкага тэксту. ...... К. Г. Паустовский. «Теплый хлеб», «Квакша» и др. А. П. Платонов. «Золотое кольцо», «Финист ... Пераказ: I надыходзіць дзень - Экзаменационные изложения и пересказы для 11 класса по белорусскому языку. Было гэта даўно. Адразу ж пасля вайны. У голад... Маці прынесла аднекуль акрайчык хлеба. Доўга-доўга раз- глядала яго, нюхала, паварочвала і так і гэтак, нібыта не веры-ла вачам сваім , што ...

■トラックバック

Profile

nyl.acax.dolevku.ru

Author:nyl.acax.dolevku.ru
кантрольны пераказ тэксту хлеб 7класс
Подробное решение Страница 106стр. по литературе для учащихся 7 класса, авторов Лазарук М.А., Логiнава Т.У. 2010. Гэтай мэце падпарадкавана і пабудова твора. Аповесць «Сірочы хлеб» пачына-ецца тым, што Данік — пастух, на прыканцы — таксама.

Latest comments

Search form

Display RSS link.

  • Урок беларускай мовы ( 7 клас) па тэме: Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме ”Прыслоўе” .... Кантрольны падрабязны пераказ апавядальнага тэксту Забабоны нашых продкаў з элементамі разважання ( 8 кл.) Кантрольны падрабязны пераказ тэксту Хлеб мастацкага стылю ( 7 кл. ).

Link

... «Хлеб усяму галава» – абвяшчае народная мудрасць. Няма іншага прадукту, які б пры штодзенным ужыванні на працягу ўсяго жыцця ніколі не дакучае чалавеку. Вялікае дабро – мець кожны дзень на стале хлеб.

Friend request form


20170405220916

/ / Template design by:cubebox
Copyright (c) nyl.acax.dolevku.ru All Rights Reserved.